รับผลิตเครื่องครัวตามความต้องการของคู่ค้า
OEM and ODM Product

In addition to producing "Seagull" and "Rocket" quality cookware, the company is also trusted by business partners to produce products. According to the needs of customers in the OEM (Original Equipment Manufacturing), produce products according to the model and trademark. ODM (Original Development & Design Manufacturing) designs and manufactures products with design consultancy. Responding to the consumer lifestyle of each business group. By the selection of quality raw materials. To produce a product that matches. Partner Needs To show concern for the health and safety of consumers. Along with technology development. And new innovations Used in the production process to create the best. And best value to partners and consumers.

Service OEM

การตัด (Blanking)

ขบวนการตัดเแผ่นโลหะ ให้เป็นแบบกลมหรือเหลี่ยมโดยการใช้เครื่องตัด Automatic ที่มีขนาดตั้งแต่ 40 - 400 Ton

Service OEM

การปั๊มขึ้นรูปลึก (Deep Drawing)

ขบวนการปั๊มขึ้นรูปลึกชิ้นงานด้วยเครื่องปั๊ม Hydraulic ที่มีขนาดตั้งแต่ 120 Ton - 350 Ton ตามขนาดของแผ่นกลม หรือเหลี่ยมที่นำมาขึ้นรูป โดยมีขนาดไม่เกิน 1220mm. และชิ้นงานมีความลึกสุด 48 cm.

Service OEM

การปั๊มขึ้นรูป (Air Clutch Stamping)

ขบวนการขึ้นรูปด้วยวิธีการปั๊ม (Stamping) หรือ ตัดชิ้นงานโดยใช้เครื่องปั้มขนาด 25 Ton - 400 Ton ซึ่งใช้ขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ดี

Service OEM

การอัดขึ้นรูปเย็น (Cold Forging)

ขบวนการอัดขึ้นรูป (Forging) โดยไม่ใช้ความร้อน ซึ่งใช้แรงอัดหรือกระแทกเพื่อขึ้นรูปชิ้นงาน โดยใช้เครื่องปั้ม ขนาด 2500 Ton สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีขนาดไม่เกิน 32 cm.

Service OEM

การปัดผิวด้านในและด้านนอก
(Inside & Outside Polishing)

  • การปัดผิวด้านในแบบ Hairline เป็นขบวนการขัดผิวด้านใน ของชิ้นงานแบบ Hairline
  • การปัดผิวด้านนอก เป็นขบวนการขัดผิวด้านนอกของชิ้นงาน ทั้งในลักษณะของการปัดผิวแบบ Hairline และการปัดผิวแบบเงา (Mirror) เพื่อให้ชิ้นงานมีความเงาและสวยงาม
Service OEM

การเชื่อมเลเซอร์ (Laser Welding)

ขบวนการเชื่อมชิ้นงานด้วยเครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์ (Fiber Laser Machine) ใช้เชื่อมชิ้นงานทั้งสเตนเลสและ อลูมิเนียม (สเตนเลสความหนาตั้งแต่ 0.4mm. - 2.0mm. และอลูมิเนียมความหนาตั้งแต่ 0.6mm. - 1.0mm.)

Service OEM

การเคลือบสารกันติด (Non-stick Coating)

ร่วมพัฒนาและวิจัยกับ Tefcoat ผู้เชี่ยวชาญในการพ่นสารเคลือบ กันติด มาตรฐานระดับสากล และผู้ผลิตสารเคลือบระดับโลก จาก บริษัท Chemoursเช่น Teflon Classic, Platinum Pro และจาก บริษัท Whitfordเช่น Xylan, Quantum 2, Eclipse

  • ด้านในเป็นการเคลือบผิวด้วยสารเคลือบที่เรียกว่า P.T.F.E. (Polytetrafluoroethylene)
  • ด้านนอกเป็นการเคลือบผิวชิ้นงานด้วย Silicone Polyester หรือ เซรามิค (Ceramic)
Service OEM

การฮาร์ดอโนไดซ์ (Hard Anodized)

ร่วมกับ Tefcoat ผลิตเครื่องครัวฮาร์ดอโนไดซ์ โดยการชุปผิวชิ้นงาน อลูมิเนียม ด้วยกระบวนการชุปฮาร์ดอโนไดซ์ ที่มีความหนา ตั้งแต่ 25 -50 ไมครอน ทำให้ผิวชิ้นงานมีความแข็งสูง

Service OEM

การล้างทำความสะอาด (Washing)

ขบวนการล้างทำความสะอาดชิ้นงานก่อนนำมาบรรจุเป็นสินค้า โดยใช้ระบบการล้างเป็นระบบปิด นำน้ำที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ ซึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

Service OEM

การประกอบและบรรจุ
(Assembly & Packing)

ขบวนการประกอบและบรรจุสินค้า โดยมีการชั่งน้ำหนัก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนบรรจุอีกครั้ง

Service OEM

การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control - Q.C.)

กระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด