Cover image
 • รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติที่ ซีกัลสโตร์ ทุกสาขา และซีกัลช็อป เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
 • รับสิทธิประโยชน์ในเดือนเกิด
 • สะสมยอดจากการซื้อสินค้าเครื่องครัวตรา ซีกัล และตราจรวดเพื่อต่ออายุสมาชิกฟรี
 • รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของบริษัท ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • รับข่าวสารเกี่ยวกับ สินค้า/บริการ กิจกรรม สิทธิพิเศษ และรายการส่งเสริมการขาย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาแสดงบัตรทุกครั้งก่อนการชำระเงิน
 • เพียงนำคูปองวันเกิดบริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย์) แสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนรับสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาพิเศษภายใน 2 เดือน คือ เดือนเกิด และถัดจากเดือนเกิดอีก 1 เดือน ที่ซีกัลสโตร์ทุกสาขา และซีกัลช็อปที่ร่วมรายการ
 • สมาชิก 1 ท่าน รับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งต่อปี เฉพาะเจ้าของบัตรสมาชิก ที่บัตรยังไม่หมดอายุเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีสมัครสมาชิก ที่ซีกัลสโตร์ 4 สาขา
 • เมื่อมียอดซื้อสินค้าครบมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เป็นสมาชิก ซีกัล ฟรี
 • บัตรสมาชิก ซีกัล มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกบัตร และต่ออายุฟรีอัตโนมัติ เมื่อมียอดซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป (ภายในระยะเวลา 2 ปี)
 • สามารถสมัครได้ที่ ซีกัลสโตร์ (สาขาสุขุมวิท 61 / พาราไดซ์ พาร์ค / แฟชั่นไอสแลนด์ และ เทอร์มินับ 21 สาขาโคราช) และซีกัลช็อป ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
วิธีสมัครสมาชิก ผ่าน Facebook
 • ถ่ายภาพใบเสร็จที่มียอดซื้อสินค้าเครื่องครัว ตราซีกัล หรือ ตราจรวจ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จากห้างสรรพสินค้า / ไฮเปอร์มาเก็ตใดก็ได้ โดยให้เห็นตัวหนังสือในใบเสร็จชันเจน และใบเสร็จต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
 • ส่งภาพใบเสร็จเข้ามาที่ Messneger ใน Facebook
 • ระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์มือถือ และ e-mail ให้ชัดเจน
 • เมื่อทางทีมงานได้รับข้อมูลแล้วจะส่งบัตรสมาชิกไปให้ท่านถึงบ้าน
กรณีบัตรชำรุด หรือ เสียหาย
 • กรณีบัตรชำรุด หรือ เสียหาย สามารถติดต่อขอทำบัตรได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยโทรแจ้งขอบัตรใหม่ ได้ที่ 0-2730-7999#217 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำบัตรใหม่ให้เฉพาะกรณีบัตรชำรุดที่เกิดจากการใช้งานตามปกติเท่านั้น
กรณีบัตรเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ที่อยู่
 • กรุณาโทรแจ้งรายละเอียดข้อมูลได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2730-7999 # 217
 • บริษัทจะทำการเปลี่ยนข้อมูลให้ใหม่ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง