Cover image


บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด มุ่งมั่นในการ พัฒนา และบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้พันธกิจในการสร้างคุณภาพชีวิตและผลตอบแทนที่ดีให้แก่พนักงาน ด้วยความเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนคือปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และดูแลพนักงานทุกคนดั่งครอบครัว ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและ มีส่วนในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่เกี่ยวข้อง หากคุณมีความพร้อมที่จะร่วมผลักดันให้ บริษัทฯก้าวไปข้างหน้าในฐานะผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องครัวในประเทศไทยและอาเซียน เรากำลังรอคุณมาร่วมงานกับเรา


Link สมัครงานในตำแหน่งงานต่าง ๆ


JobsDB.com

JobThai.com

JobTopgun.com