ทายาทซีกัลโชว์ศักยภาพ สู่ผู้นำธุรกิจเครื่องครัวเมืองไทย ล่าสุดคว้ารางวัลสุดยอดทายาทนักอุตสาหกรรม M Award: G2 of the Year 2019

"โดยส่วนตัวเชื่อว่าความมุ่งมั่นจะทำให้สามารถมองอุปสรรคเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ได้นั้น ต้องศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยี วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และพัฒนาสินค้าของเราอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ ล่าสุดเราได้แสดงให้เห็นแล้วว่าวิสัยทัศน์ที่เราวางไว้นั้นมาถูกทาง และเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยการได้รับรางวัล "M Award – G2 of the Year 2019" ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้แก่ทายาทรุ่นที่ 2 ของบริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่มีความโดดเด่นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตและพัฒนาผลิตภัณท์โลหะการ 'Passion for Technology'" นายอานนท์ กล่าวต่ออีกว่า "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การติดตั้งระบบอัตโนมัติในขั้นตอน Transfer Line ซึ่งกระบวนการผลิตในส่วนนี้ไม่ซับซ้อนมากนัก จึงทำให้ผลิตสินค้าได้เร็วยิ่งขึ้น ได้มาตรฐานที่คงที่ และยังช่วยลดต้นทุนจากการจัดจ้างแรงงานได้กว่า 50 คน โดยโอนย้ายโรงงานในส่วนการผลิต ไปทำงานในส่วนงานอื่นที่ต้องใช้ทักษะการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำการใช้แม่พิมพ์แบบ Progressive Tooling ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และยังสามารถรวบกระบวนการผลิตให้เสร็จได้ในขั้นตอนเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุนเครื่องจักรที่ทันสมัยอื่นๆ เพื่อลดขั้นตอนการผลิตและประหยัดพลังงานตามนโยบายธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่ม Productivity และมีต้นทุนการผลิตที่ดีขึ้น ระบบ ERP เป็นอีกหนึ่งระบบที่ถูกนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิต ตรวจวัดคุณภาพในทุกขั้นตอนเพื่อนำมาพัฒนาต่อในอนาคตให้มั่นใจได้ว่าจะได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด"