Cover image

บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนา และบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้พันธกิจในการสร้างคุณภาพชีวิตและผลตอบแทนที่ดีให้แก่พนักงาน ด้วยความเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนคือปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และดูแลพนักงานทุกคนดั่งครอบครัว ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและ มีส่วนในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่เกี่ยวข้อง หากคุณมีความพร้อมที่จะร่วมผลักดันให้ บริษัทฯก้าวไปข้างหน้าในฐานะผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องครัวในประเทศไทยและอาเซียน เรากำลังรอคุณมาร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 61

หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์ / Product Marketing Supervisor
ผู้จัดการฝ่าย Trade Marketing / Trade Marketing Manager
ผู้จัดการเขต (Sales Area Manager) ภาคเหนือและภาคอีสาน
Key Account Executive (Modern Trade)
Programmer & Developer
พนักงานขับรถผู้บริหาร
ผู้แทนขายกรุงเทพฯ, ต่างจังหวัด (กลุ่มอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร)
หัวหน้าแผนกปฏิบัติการร้านค้า / Store Operation Supervisor

โรงงาน จ.ปราจีนบุรี

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องจักร
Production Control Senior Staff


สวัสดิการของบริษัทฯ

1.โบนัสประจำปี 2.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 3.ตรวจสุขภาพประจำปี 4.ประกันชีวิต 5.เงินช่วยเหลือการแต่งงาน,ฌาปนกิจ 6.ชุดยูนิฟอร์ม 7.ส่วนลดสินค้าในราคาพนักงาน 8.สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส) 9.ค่าเดินทาง / ที่พัก / เบี้ยเลี้ยง / ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง) 10.Incentive (บางตำแหน่ง)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

สามารถสอบถามตำแหน่งงานหรือข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่ง Resume ได้ที่ :

Email : recruit@seagull-brand.com,nisachonj@seagull-brand.com,manees@seagull-brand.com

Tel.02-730-7999 Ext. 203-204 Moblie / Line ID:0863299646

HR seagull