ซีกัล เปิดศึก “กระทะนอนสติ๊ก” ผนึกกำลัง Online/Offline ชิงเจ้าตลาดเครื่องครัว 8 พันล้าน

"เพราะนวัตกรรม กรรมเครื่องครัวสมยั ใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้" คือคำตอบของการเปลี่ยนแปลงที่ว่า เพราะเป็นที่รู้กันว่าเครื่องครัวประเภทนอนสติ๊ก หรือเครื่องครัวเคลือบสารกันติด นั้น ตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์สขุภาพ ใช้น้ำมันน้อยลง, ความสะดวกสบายในการเช็ดล้าง และง่ายต่อการใช้งานตลาดเครื่องครัว 8,000 ล้านปีนี้โตแน่!แต่ขายเครื่องครัวยุคนี้ไม่ใช่แค่แข่งกันแค่เรื่องของคุณภาพบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม แบรนด์ "ซีกัล" และสินค้าตรา "จรวด" ระบุว่า "ปัจจุบันตลาดเครื่องครัวรวมในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาท โดยแบง่ เป็นเครื่องครัวสำหรับครัวเรือนทวั่ ไป 5,000ล้านบาท และสินค้าอื่นๆอีก 3,000 ล้านบาท"ซึ่ง ตลาดเครื่องครัวสำหรับครัวเรือนทั่วไปคือตลาดที่มีการแขง่ ขนั สงู ที่สดุ ทงั้ในเรื่องของการพัฒนาคณุ ภาพ การทำตลาด และการโฆษณา ส่วนสินค้าประเภทนอนสติ๊กมลู ค่าตลาดอย่ทู ี่ประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่มีอัตรา การเติบโตที่น่าจับตามองเฉลี่ยปีละ 15-20%อรุณ เรืองจรุงพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัดยังเชื่อมั่น ว่าในปีนีตลาดเครื่องครัวในประเทศจะกลับมาเติบโตอย่างแน่นอน โดยมีผลพวงมาจากการปรับตัวของ GDP ไทยที่จะเติบโตขึ้น 4% รวมถึงการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมที่มีแนวโน้มเตบิ โตขึน้ ทุกโรงแรมห้างร้านจำเป็นต้องมีครัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงในธุรกิจอสังหาฯ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเครื่องครัวทั้งหมด"ปัจจุบัน ซีกัลครองส่วนแบ่งในตลาดเครื่องครัวสำหรับครัวเรือนทั่วไป 30%เตบิ โตปีประมาณ 10% ในทกุ ๆ ปี สำหรับในปี 2018 คาดวา่ จะเตบิ โตอยทูี่ 8-10%และในส่วนของสินค้าประเภทนอนสติ๊กจะเติบโตประมาณ 20% ซึ่งไปตามความเปลี่ยนแปลง และเทรนด์ของผู้บริโภค"'Be Quality Lifestyle Kitchenware'มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัดงบการตลาด 30 ล้าน ลุยออนไลน์/ออฟไลน์กลยุทธ์แรก : คือการม่งุ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สินค้าตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคให้มากที่สดุ ซึ่งถือเป็นแนวทางการพัฒนาและออกแบบที่ ซีกัล ใช้มาโดยตลอด เมื่อปี 2017 หลายคนอาจได้เห็นหนังโฆษณา 3 เรื่องที่เน้นสื่อไปยัง

รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ทางผู้ผลิตใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ฝาโดม ปรับปรุงที่จับ และหูจับใหม่"แบรนด์ซีกัลป์ ยังเชื่ออีกว่าการพัฒนาสินค้าในด้านของคุณภาพสินค้าให้แข็งแกร่งที่สดุ ผิวลื่นที่สุด ไมใ่ ช่จดุ ขายที่สำคัญที่สดุ เพราะในเรื่องของคุณภาพนนั้มีจุดที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคที่เพียงพอต่อ การใช้งาน แต่การพัฒนาในเรื่องของรายละเอียด และดีเทลต่างๆ เพื่อให้ผลิภัณฑ์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานนนั้ไมมี่จดุ สิ้นสุด สินค้าที่ผลิตออกมาทกุชิ้นจึงต้องผ่านกระบวนการคิดและรีเสริ์ชมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภครวมถึงเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากที่สุด"ในส่วนของสินค้าที่เป็นเรือธงในปีนีคื้อ กระทะนอนสติ๊ก รุ่น GLADIATOR 4DX โดดเด่นกว่ากระทะเคลือบกันติดทั่วไปในตลาด จาก 4 คณุ สมบัติ พิเศษประกอบไปด้วย 1. เสริมแกร่งทนทาน 44 เท่า ด้วยเทคโนโลยีไทเทเนียม 2.เคลือบผิวด้วยเทคโนโลยี 3D ช่วยให้สารเคลือบกระจายตวั สม่ำเสมอมากกว่า 3.ใช้สารเคลือบคุณภาพ QUANTUM 2 ปลอดภัย ลดรอยขีดข่วน และปลอดภัยได้มาตรฐานการรับรองจาก U.S.FDA ( U.S. Food and Drug Administration) องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา และองค์ประกอบที่ 4. คือการขึ้น รูปกระทะทั้งใบด้วยเทคโนโลยี FORGING TECHNOLOGY ช่วยให้ตัวกระทะมีความทนทานขึ้น ด้านของการออกแบบ กระทะนอนสติ๊ก รุ่น GLADIATOR 4DX ยังคำนึงถึงการใช้งานของผู้บริโภคเป็นหลัก ออกแบบด้ามจับ ยกสูง บริเวณก้นกระทะเพิ่มลายกลึง สะดวกในการใช้งาน ไม่ลื่น รวมถึงการเคลือบนอนสติ๊กที่ขอบกระทะเพื่อง่ายต่อการเช็ดล้างกลยุทธ์ที่สอง : อัดงบการตลาด 30 ล้านบาท แบ่งออนไลน์ 70% ออฟไลน์ 30% พร้อมเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ในกรุงเทพ มุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าภายในช้อปแห่งใหม่สำหรับงบการตลาดในส่วนของออนไลน์ ผู้บริหารยืนยันว่า ซีกัลจะมุ่งเน้นไปฝั่งของไลฟ์ สไตล์มากขึ้น เน้นการสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ผสานกับการจัดอีเว้นท์ออฟไลน์ โครงการ CSR สนับสนุนคนทำ SME ด้วยคอร์สสอนทำอาหาร,สนับสนุนนักศึกษาด้วยโครงการประกวดด้านดีไซน์ และที่ขาดไปไม่ได้คือโครงการซีกัลช้อนความสุข โครงการมอบอปุกรณ์ครัวให้แก่โรงเรียนต่างจังหวัด และในส่วนของหนังโฆษณาชุดใหม่ที่รับรองว่ามีให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอน

สำหรับตลาดอีคอมเมิร์ซ ปัจจุบันสินค้าแบรนด์ซีกัล และสินค้าตราจรวด มีวางขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลัก ครบทั้ง LAZADA, 11STREET ฯลฯ รวมถึงช้อปออนไลน์อย่างเป็นทางการ www.online.seagull-brand.com/ สามารถสั่งสินค้าสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 24 ช.ม.นอกจากการจัดเต็มเรื่องงบการทำตลาดแล้ว การพัฒนาฐานการผลิตอัพเกรดโรงการและไลน์การผลิต คืออีกหนึ่งในกลไกลสำคัญ ที่ทำให้แบรนด์ซีกัลแข็งแกร่งอยู่ในตลาดมากว่า 48 ปี ที่ผ่านมามีลงทุนในการพัฒนาไลน์ผลิตไม่ต่ำกว่าปีละ 30-50 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงเครื่อง Automation ต่างๆ ที่ถูกนำเข้ามาเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต รวมถึง "SEAGULL GREEN INNOVATION" นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเชื่อได้วา่ ตลอดปี 2018 นี้ เราจะเห็นสินค้าใหม่ๆ ในไลน์นอนสติ๊กจากแบรนด์ซีกัลออกสู่ตลาดมากขึ้น รวมถึงแคมเปญทางการตลาดสนุก ๆ ที่เน้นไปในส่วนของไลฟ์สไตล์มากขึ้น และที่สำคัญคือกาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบมาอย่างเข้าใจผู้บริโภค และบริการหลังการขายที่แบรนด์ซีกัล ยืนยันว่า "เราไม่ได้จบแค่การขายกระทะ…แต่ต้องรับฟัง ปรับปรุงคุณภาพจากฟีดแบคของลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด"